fffffffffffffff

TELCELL QR կոդ 

Ինչպես վճարել TELCELL դրամապանակից QR կոդով 


1. Ներբեռնեք TELCELL QR կոդը ձեր հեռախոսում

Ներբեռնեք այստեղ →


2. Մուտք գործեք ձեր TELCELL  դրամապանակ և ստորև սեղմեք QR կոդի վրա

 

3. Այնուհետև սեղմեք «Բացել պատկերասրահը»

 

4. Ձեր հեռախոսի պատկերասրահում ընտրեք QR կոդը և սեղմեք

 

5. Կբացվի վճարման պատուհանը 

Նշեք վճարման գումարի չափը և սեղմեք «Հաջորդը» կոճակը

 

6. Եթե ​​ցանկանում եք վճարել ձեր դրամապանակից, սեղմեք «Հաստատել» կոճակը: Եթե ​​ցանկանում եք վճարել քարտից կամ հաշվից, սեղմեք նշանի վրա և ընտրեք ցանկալի մեթոդը:

 

7. Ձեր վճարումը հաջողվեց.

Ներքևում սեղմեք «Ցույց տալ անդորրագիրը»

 

8. Ձեզ կցուցադրվի վճարման անդորրագիրը:

Արեք անդորրագրի սքրինշոթը և պահեք այն ձեր հեռախոսում

 

9. Այնուհետև մուտք գործեք ձեր անձնական կաբինետ, սեղմեք «Իմ գնումները» կոճակը, այնուհետև «Ես վճարեցի» և ուղարկեք մեզ վճարման անդորրագիրը: