fffffffffffffff

Վճարել TELCELL QR կոդով

Մուտք գործեք ձեր TELCELL  դրամապանակ, սկանավորեք այս QR կոդը և վճարեք

կամ  Ներբեռնեք այս QR կոդը ձեր հեռախոսում և վճարեք հեռախոսի միջոցով:

Իմանալ ավելին »