SSL

  Գրանցում           Մուտք    

Կայքի մենյուն
Կատեգորիաները
Խանութները
Աճուրդներ
Հայտարարություններ
Վաճառեք ՀԱՅ ՏՈՐԳ -ում
Ինչպես կատարել գնումներ

Գլխավոր էջ

1
 
Օգտագործողի համաձայնագիրը

Օգտվելու կանոններ

Օգտագործողի այս պայմանագիրը (այսուհետ՝ «Համաձայնագիր») կարգավորում է այս կայքի գործունեությունը ՀԱՅ ՏՈՐԳ (այսուհետ՝ «Կայք»), սահմանում է ՀԱՅ ՏՈՐԳ-ի նյութերի և ծառայությունների օգտագործման պայմանները: Կայք.

ՀԱՅ ՏՈՐԳ կայքի ադմինիստրատորը տրամադրում է տեղեկատվություն իր մասին, ինչպես նաև կոնտակտային տվյալներ Կայքի վերաբերյալ կարծիքի համար:

Սույն Համաձայնագիրը հրապարակային առաջարկ է՝ միջազգային օրենքներին համապատասխան: Ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց կողմից (այսուհետ՝ «Օգտագործող») անուղղակի գործողությունների կատարումը, որոնք ուղղված են ՀԱՅ ՏՈՐԳ կայքի օգտագործմանը, համարվում է սույն Համաձայնագրի անվերապահ ընդունում: Օգտագործողը սույնով հաստատում է, որ Պայմանագրի ընդունումը հավասարազոր է սույն Համաձայնագրով սահմանված պայմաններով Համաձայնագրի ստորագրմանը և կնքմանը:

ՀԱՅ ՏՈՐԳ կայքի օգտագործման պայմանները

XYZ-MARKET կայքի ցանկացած նյութերի և ծառայությունների օգտագործումը կարգավորվում է միջազգային օրենքներով: ՀԱՅ ՏՈՐԳ կայքի նյութերն ու ծառայությունները նախատեսված են բացառապես օրինական նպատակներով օգտագործելու համար:
Օգտագործողը իրավունք ունի, իր հայեցողությամբ, ծանոթանալ կայքի նյութերին և ՀԱՅ ՏՈՐԳ ծառայություններին, պատվիրել և գնել ՀԱՅ ՏՈՐԳ կայքում առաջարկվող ապրանքներ և/կամ ծառայություններ:
Օգտագործողը համաձայնում է օգտագործել ՀԱՅ ՏՈՐԳ կայքը՝ չխախտելով երրորդ անձանց գույքային և/կամ ոչ գույքային իրավունքները, ինչպես նաև կիրառելի օրենսդրությամբ սահմանված արգելքներն ու սահմանափակումները, ներառյալ՝ առանց սահմանափակման՝ հեղինակային և հարակից իրավունքները, ապրանքային նշանների իրավունքները, ծառայությունները: ապրանքների ծագման նշաններ և տեղանուններ, արդյունաբերական նմուշների իրավունքներ, մարդկանց պատկերներ օգտագործելու իրավունք, ինչպես նաև ցանկացած գործողություն, որը հանգեցնում է կամ կարող է հանգեցնել Կայքի և Կայքի ծառայությունների բնականոն գործունեության խաթարմանը, մասնավորապես՝ միջամտելու ծրագրերի օգտագործմանը։ կամ փորձել միջամտել Կայքի բնականոն գործունեությանը:
ՀԱՅ ՏՈՐԳ կայքի նյութերի օգտագործումն առանց հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ համաձայնության չի թույլատրվում: ՀԱՅ ՏՈՐԳ կայքի նյութերի օրինական օգտագործման համար պահանջվում է ՀԱՅ ՏՈՐԳ կայքի ադմինիստրատորի կամ նյութերի հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ համաձայնությունը:
Եթե ​​տեխնիկապես հնարավոր է, Օգտատերը իրավունք ունի մեկնաբանություններ և այլ գրառումներ թողնել Կայքում: Օգտագործողը երաշխավորում է, որ մեկնաբանությունները կամ այլ գրառումները չեն խախտում կիրառելի օրենքը, չեն պարունակում նյութեր, որոնք անօրինական են, անպարկեշտ, զրպարտչական, զրպարտիչ, սպառնացող, պոռնոգրաֆիկ, թշնամական կամ ոտնձգություն կամ ռասայական կամ էթնիկական խտրականության նշաններ պարունակող, խրախուսող գործողություններ, որոնք կարող են լինել: որակվել են որպես քրեական հանցագործություններ, ինչպես նաև այլ պատճառներով անընդունելի համարվել բռնության և դաժանության պաշտամունքը քարոզող նյութեր, անպարկեշտ արտահայտություններ պարունակող նյութեր։ ՀԱՅ ՏՈՐԳ կայքի ադմինիստրացիան չի պարտավորվում օգտատերերի կողմից Կայքում նյութերի և մուտքերի նախնական մոդերատորություն իրականացնել: Օգտատիրոջ կողմից Կայքում թողած մեկնաբանությունների և գրառումների համար Օգտագործողը պատասխանատու է ինքնուրույն և ամբողջությամբ:
ՀԱՅ ՏՈՐԳ կայքի ադմինիստրատորը պատասխանատվություն չի կրում Օգտատիրոջ այցելության և արտաքին ռեսուրսների օգտագործման համար, որոնց հղումները կարող են պարունակվել Կայքում: Օգտագործողը հետևում է Կայքում պարունակվող հղումներին դեպի արտաքին ռեսուրսներ, իր հայեցողությամբ, իր սեփական ցանկությամբ: վտանգ և ռիսկ.
Օգտագործողը համաձայնում է, որ ՀԱՅ ՏՈՐԳ կայքի ադմինիստրացիան պատասխանատվություն չի կրում Օգտատիրոջ առջև՝ կապված Կայքի որևէ բովանդակության, ապրանքների կամ ծառայությունների հետ կապված որևէ հնարավոր կամ տեղի ունեցած կորուստների կամ վնասների հետ, որոնք հասանելի են Կայքում կամ ստացվել արտաքին կայքերի կամ ռեսուրսների միջոցով: , կամ Օգտատիրոջ այլ կոնտակտներ, որոնց մեջ նա մտել է Կայքում տեղադրված տեղեկատվության կամ արտաքին ռեսուրսների հղումների միջոցով:
Ցանկացած ձևով (գրանցում կայքում, պատվերների տեղադրում, գովազդային նամակագրությունների բաժանորդագրում և այլն) իրենց անձնական տվյալները Կայքի ադմինիստրացիային տրամադրելով՝ Օգտագործողը համաձայնում է ՀԱՅ ՏՈՐԳ կայքի ադմինիստրացիայի կողմից անձնական տվյալների մշակմանը համապատասխան: միջազգային օրենքներով։ Օգտագործողի անձնական տվյալների մշակումը կարգավորվում է գործող միջազգային իրավունքով և ՀԱՅ ՏՈՐԳ կայքի Գաղտնիության քաղաքականությամբ:
Կայքի ադմինիստրատորն իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ, միակողմանիորեն, առանց Օգտատիրոջը որևէ ծանուցման, փոխել Կայքի բովանդակությունը, ինչպես նաև փոխել սույն Համաձայնագրի պայմանները: Նման փոփոխություններն ուժի մեջ են մտնում այս էջում Համաձայնագրի նոր տարբերակի տեղադրման պահից։ Պայմանագրի ընթացիկ տարբերակը միշտ գտնվում է այս էջում: Պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու հետ կապված վեճերից խուսափելու համար Կայքի ադմինիստրատորը խորհուրդ է տալիս պարբերաբար վերանայել այս էջում տեղադրված Համաձայնագրի բովանդակությունը: Եթե ​​Օգտագործողը համաձայն չէ կատարված փոփոխությունների հետ, նա պետք է հրաժարվի Կայքից օգտվելուց:
ՀԱՅ ՏՈՐԳ կայքի ադմինիստրատորն իրավունք ունի միակողմանիորեն սահմանափակել Օգտագործողի մուտքը Կայք, եթե ողջամտորեն ենթադրվում է, որ Օգտագործողը անօրինական գործունեություն է իրականացնում:

Բացի այդ, ադմինիստրատորն իրավունք ունի ջնջել Օգտատիրոջ նյութերը լիազորված պետական ​​մարմինների կամ շահագրգիռ կողմերի խնդրանքով, եթե այդ նյութերը խախտում են գործող օրենքը կամ երրորդ անձանց իրավունքները:
ՀԱՅ ՏՈՐԳ կայքի ադմինիստրատորը և Օգտագործողը պատասխանատվություն են կրում իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար՝ համաձայն Համաձայնագրի և Ռուսաստանի Դաշնության գործող օրենսդրության: Կայքի ադմինիստրատորը պատասխանատվություն չի կրում Կայքի շահագործման տեխնիկական ընդհատումների համար, այնուամենայնիվ, Կայքի ադմինիստրատորը պարտավորվում է ձեռնարկել բոլոր ողջամիտ միջոցները նման ընդհատումները կանխելու համար:
Բոլոր հնարավոր վեճերը, որոնք ծագում են կամ կապված սույն Համաձայնագրից, պետք է լուծվեն կիրառելի միջազգային իրավունքի համաձայն:
Այս ՀԱՅ ՏՈՐԳ կայքում տեղադրված կամ տեղադրված բոլոր տվյալները գտնվում են ՀԱՅ ՏՈՐԳ-ի կողմից:
Ադմինիստրատորն իրավունք ունի դադարեցնել ՀԱՅ ՏՈՐԳ Կայքի գործունեությունը, ինչպես նաև մասնակի կամ ամբողջությամբ դադարեցնել մուտքը դեպի կայք, մինչև Կայքի անհրաժեշտ սպասարկումը և (կամ) արդիականացումը ավարտվեն:
Սույն Համաձայնագիրը (առաջարկը) ընդունելու գործողություններ ձեռնարկելով՝ Օգտագործողը երաշխավորում է, որ ծանոթ է, համաձայն է, ամբողջությամբ և անվերապահորեն ընդունում է Համաձայնագրի բոլոր պայմանները որպես ամբողջություն և պարտավորվում է կատարել դրանք:

 

 

 

Ընդունում ենք վճարման:   Վճարման բոլոր տեսակները → 

           

 

Մենք սոց. ցանցերում ենք

            


ՀԱՅ ՏՈՐԳ © 2023  Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են

SSL

Այս կայքը Հ ՏՈՐԳ  ընկերության սեփականությունն է.

Կայքը կարգավորվում և վերահսկվում է Հ ՏՈՐԳ  ընկերության կողմից


Կայքը բոլոր երկրների համար

Ընկերություն 

Գնորդներ

Տեղեկություն

Մեր մասին Առաքում Գովազդ կայքում 
Կոնտակտներ  Վճարում Գումար վաստակեք ՀԱՅ ՏՈՐԳ-ում
Աջակցություն Ապրանքի վերադարձ Վաճառեք ՀԱՅ ՏՈՐԳ-ում
Կարծիքներ Գումարի վերադարձ Աշխատանք ՀԱՅ ՏՈՐԳ-ում
Առաքման ծառայություններ Երաշխիք Աճուրդներ
Հ ՏՈՐԳ-ի բոլոր նախագծերը Բողոքներ Հայտարարություններ

Cookie-ի  քաղաքականություն

Գաղտնիության քաղաքականություն Անձնական տվյալների մշակում Օգտագործողի համաձայնագիրը

HitMeter.ru - счетчик посетителей сайта, бесплатная статистика

Besucherzahler
счетчик посещений
Flag Counter